Det var i slutet av 1890-talet som Axel Munthe uppförde