Direkt när man tänker på pizza och dess ursprung tänker