Gardasjön ligger långt upp i Italien och är den största