Det var i slutet av 1890-talet som Axel Munthe uppförde villan San Michele på Capri. Han testamenterade sedan villan till den svenska staten och idag ägs villan av en stiftelse. Stiftelsen har anknytning till det