Längst ned i Italien, på det vi kallar för tån, ligger Kalabrien. I det här området bor det runt två miljoner invånare. Regionen har en huvudstad Catanzaro där det bor runt 100 000 invånare. Långt