Direkt när man tänker på pizza och dess ursprung tänker man på Italien och att pizzan kommer därifrån. Nu är det inte så enkelt eftersom bröd som har fyllning har gjort världen över i alla