Elba är mest känt för sin historia med Napoleon. Under hans tio månader när han bodde på ön hann han göra mycket. Bland annat var det arbetsreformer han genomförde genom att rationalisera gruvdriften och organisera