Köttbullen förekommer i många länders matkultur och exakt hur den lagas och vad den smakas kan skilja sig mycket åt beroende på vilket lands köttbullar det är man äter.