Efter en vistelse i vackra Venedig kan det vara på sin plats att besöka ännu en betydelsefull och viktig stad som spelat en stor roll i Italiens historia. Jag syftar här på den vackra staden Florens i Toscanaområdet och som också är huvudstaden i denna region. Denna stad har en lång och anrik historia bakom sig, där den spelat en väldigt viktig roll främst under 1800-talet men även långt tidigare. Nu var det inte enbart inom Italien som staden hade en viktig roll utan även för stora delar av Europa, då den var centrum för handel och finans vilket också resulterade i att staden under samma period var en av de rikaste städerna i världen.

Färgstark historik

Då staden var så förmögen som den var under sin storhetstid var det heller inte så konstigt att vi såg en massa konstnärer bege sig hit, i hopp om att utveckla och sälja sina verk och därigenom bygga sig sin egen förmögenhet. Det är också därför som den av många betraktas som renässansens födelseplats vilket också gjort att den av många kallats för “medeltidens Aten”. Även om staden var väldigt förmögen och framgångsrik så var det långt ifrån en problemfri och bekymmerslös stad, tvärt om. Med pengar kom också makt eller hunger efter makt, vilket resulterade i en turbulent politisk miljö där den ena familjen efter den andra samt andra städer ville ta över makten i staden. En av de mest inflytelserika familjerna av alla, som också hade stor påverkan på stadens utveckling var den framgångsrika Medicifamiljen som hade makten i staden under 1400-talet. Familjen var också dom som stod bakom den kända Medicibanken eller Banco Medici som den kallades för i Italien, vilket under sin storhetstid (från 1397 till 1494) var den största och mest respektabla banken i Europa.

Medici-familjen

Under 1400-talet var Florens bland de största städerna i Europa och sågs som en väldigt ekonomisk framgångsrik och förmögen stad. Livet var långt ifrån idylliskt för alla invånare och det var ett stort glapp mellan de fattiga och de rika i staden. Cosimo de ‘Medici var den första Medici-familjemedlemmen som mer eller mindre kontrollerade staden bakom kulisserna. Trots att staden tekniskt styrdes som en demokrati genom en senat, kom hans makt från ett omfattande skyddsnätverk tillsammans med den allians han slöt med nya invånare i staden, gente nuova (nya människor). Det faktum att Medici var bankirer till påven bidrog också till deras makt. Cosimo efterträddes av sin son Piero, som kort efter ersattes av Cosimo barnbarn, Lorenzo år 1469. Lorenzo var en stor förespråkare för konsten och gav uppdrag till Michelangelo, Leonardo da Vinci och Botticelli. Lorenzo var en framgångsrik poet och musiker och under sin livstid såg han till att staden fick tillskott från sångare och kompositörer som Alexander Agricola, Johannes Ghiselin och Heinrich Isaac. Dagens florentinare kallar honom för “Lorenzo the Magnificent” (Lorenzo il Magnifico) på grund av allt han bidrog med under sin livstid och hur han lyfte fram Florens som en kulturell stad, den främsta i Italien under denna era.