Det var i slutet av 1890-talet som Axel Munthe uppförde villan San Michele på Capri. Han testamenterade sedan villan till den svenska staten och idag ägs villan av en stiftelse. Stiftelsen har anknytning till det svenska institutet i Rom och används idag som museum. Dessutom finns här ett gästhem för svenska studenter.

Det började med att Axel Munthe flyttade till Capri. Det var under februari 1888  och hade sin läkarpraktik på ön. Till hans praktik kom både lokalbefolkning och turister. Ett och ett halvt år efter att han hade flyttat till Capri flyttade han över till Rom och öppnade sin läkarpraktik även där. Han fick stora framgångar och blev snabbt mycket populär även i den större staden. Med framgångarna kom även inkomsten och han tjänade snabbt mycket pengar.

Villa San Michele kommer till

Några år senare på hösten 1894 fick han erbjudande om att köpa det hus han hyrt på Capri, Villa Damecuta. Det var inte bara det här huset han blev erbjuden att köpa utan även ett hus utanför Anacapri. En villa som hade utsikt över Neapel-golfen och låg 325 meter över havet. Pengarna räckte även till att köpa ett kapell som hade förfallit och med det kom en bit mark. Axel Munthe har publicerat en bok om sitt eget hus och även om den inte är helt tillförlitlig innehåller den roliga saker som kan stämma. Det här området runt kapellet kallades Capodimonte, eller Bergets krön. I boken står att Munthe själv hittade rester av ett palats som tros ha tillhört en väldigt känd kejsare. Det var kejsare Tiberius som tros ha haft tolv villor ute på Capri. Han var regent över området åren 26 – 37. Kapellet som Munthe köpte var bara ruiner när han köpte det. Från början var det uppkallat efter ärkeängeln Mikael och i boken skriver Munthe att han bestämmer sig för att uppföra sitt eget hem på platsen där kapellet fanns.

Gammalt tempel

Enligt sägen var kapellet som funnits på marken ett tidigare tempel. Det här templet hade varit tillägnat gudinnan Isis och övergick sedan till att bli kapellet. På 1500-talet hade det blivit förstört av en saracen, Khair ed-Din, och nu fanns det endast ruinerna kvar.  I början på 1800-talet hade det uppförts en fästning, men när den stormades av fransmän kom den istället att bli till ett krutmagasin. Det var först 1897 som Munthe kunde flytta in i huset, tre år efter att han hade köpt fastigheten.

Det som idag är San Michele är flera byggnader. Kvar på platsen finns kapellet och lämningarna från det gamla palatset. Ett sovrum finns bevarat där det är mosaikgolv och väggmålningar kvar på väggarna. Det tros ha tillhört någon av de två kejsare som ägt palatsen tidigare, Tiberius och Augustus. Sedan är det huvudbyggnaden som uppfördes av Munthe. Efter att huvudbyggnaden uppfördes har det även tillkommit en övervåning på den som uppfördes några år efter att villan stod färdig. I trädgården finns flera antika föremål som Munthe placerade ut. Det är skulpturer, marmorkolonner, gamla renässansmöbler och gravmonument. Allt från historiska platser runt Medelhavet.