Vatikanstaten är vida känd. Den ligger i mitt Rom och är omgiven av staden. Vatikanstaten är en mikrostat och den är helt självständig. Idag är relationen till Italien helt fredlig, men det har den inte alltid varit. Det var 1929 som det upprättades ett fördrag eftersom det hade varit en mångårig konflikt med Italien som på den tiden var ett kungarike. Lateranfördraget upprättades och i om med fick påven och ledningen för romersk-katolska kyrkan oberoende makt att sköta Vatikanstaten. Idag är Påven den högste ledaren inom kyrkan och det är Heliga stolen han företräder. De diplomatiska relationerna sköts genom den Heliga stolen och det är gentemot internationella organisationer och andra stater.

Världens minsta stat

Vatikanstatens främsta uppgift är att se till den Heliga stolen får fortsätta ha en position där den är oberoende gentemot andra makter och det som ska vara oberoende är Påven och den romersk-katolska kyrkan. Den var beroende innan 1929 och idag jobbar Vatikanstaten för att den ska fortsätta vara oberoende som den varit i snart hundra år. Det bor bara runt 800 personer i Vatikanstaten och av dessa är det bara runt 450 som faktiskt är medborgare. Det här den minsta staten i världen sett både till yta och befolkningsmängd. Namnet Vatikanstaten kommer från Vatikanberget som ligger i Rom. Runt staten ligger den 3200 meter långa muren. Sedan 1984 är Vatikanstaten inskriven i Unescos världsarvslista. Det var förändring inom Italien som gjorde att påven mer och mer började känna sig fången i Vatikanen efter att ha gått från att vara furste över Kyrkostaten till att vara beroende av kungadömet. Italien enades och då förändrades det från att  ha varit territorier till att bli ett kungadöme. Det här förändrade Påvens roll drastiskt.

Heliga stolen får tillbaka sina byggnader

När Lateranfördraget skrevs på fick Heliga stolen åter makt över vissa viktiga byggnader inom det kyrkliga i Rom. Det gjorde också att Vatikanen kunde bilda den suveräna stadsstat som den är idag. De kyrkor och administrativa byggnader som hörde till Heliga stolen kom att bli byggnader som fungerar lite som ambassader. Under de här åren anlades också gatan som går från Rom till Petersplatsen, Via della Concialiazione, och gjordes som en försoningsgest från Italien. Det var inte bara det kyrkliga som Heliga stolen fick rätt att påverka. Fram till 1984 gav det kyrkan rätt att påverka viss lagstiftning inom familj och undervisning. Påven är helt klart den personen som har absolut störst makt inom Vatikanen. Han agerar både som kyrklig ledare, statschef och kan påverka det mesta inom lagstiftande. När det kommer till hur det sköts i praktiken är det ändå statsförvaltningen som driver och sköter de flesta frågorna. Tittar man på hur Vatikanstaten ser ut på pappret är det inte någon demokrati och gör endast sällskap av några andra få stater som inte är demokratiska. På många sätt är det kardinalen som gör mycket av jobbet vid sidan av påven. Han fungerar som en regeringschef och är ordförande för den Påvliga kommissionen. Språket som lagstiftning sker på är italienska.

Heliga stolen får tillbaka sina byggnader